+38 044 237 79 41
м. Київ, вул. Лук'янівська, 23, офіс 001

Головний напрямок діяльності ТОВ «ПРОЕНЕРДЖІ» - проектування повітряних ліній електропередачі, проектування підстанцій та інших електромережних об'єктів високої напруги. Проектування виконується відповідно до чинних в Україні нормативних документів.

На теперішній час в ТОВ «ПРОЕНЕРДЖІ» сформована група висококваліфікованих, досвідчених фахівців, готових до виконання  розділів проектної документації. У своїй роботі ми прагнемо поєднувати усталені інженерно-технічні рішення типового проектування та досвід минулих поколінь, а також передові досягнення в галузі електроенергетики та будівництва.

На сьогоднішній час в ТОВ "ПРОЕНЕРДЖІ" сформована група висококваліфікованих, досвідчених фахівців, готових до виконання наступних розділів проектної документації:

- Комплексне проектування ЛЕП - проектування ліній електропередачі напруги 35 - 750 кВ, в тому числі:  
    - Повітряних і кабельних ліній електропередачі; 
    - Волоконно-оптичних ліній зв'язку.

- Комплексне проектування підстанцій напругою 35 - 750 кВ:
   - Первинна комутація;
   - Вторинна комутація;
   - Релейний захист і автоматизація;
   - АСУ ТП и АСКУЭ;
   - Засоби зв'язку;
   - Будівельно-конструктивна і санітарно-технічна частина підстанції;
   - Генеральний план і транспорт.

1Ках Дудчино page 0001
Проектування підстанций

  Проектування ПС проводиться з урахуванням особливостей існуючої мережі, перспективної модернізації проектованого об'єкта і спеціальних вимог Замовника.

       Етапи проектування ПС:

  1. Розробка технічного завдання.
  2. Обстеження і аналіз роботи існуючої підстанції (при її реконструкції) і збір всіх вихідних даних.
  3. Розробка проектної та робочої документації. У тому числі і спеціальних розділів:
     · Охорона праці техніки безпеки при експлуатації проектованих об'єктів;
     · Оцінка впливу на навколишнє середовище;
     · Проект організації будівництва;
     · Протипожежний захист об'єкта;
     · Енергозбереження та енергоефективність.
  4. Погодження проектної документації із зацікавленими сторонами.
  5. Отримання комплексного висновку в експертній організації по об'єктах I-V категорії складності (СС1-СС3 клас наслідків).
  6. Передача готової проектно-кошторисної документації Замовнику.

    Погоджуючи технічне завдання з Замовником, ми зможемо обговорити всі важливі моменти при проектуванні підстанції, а всі роботи будуть виконані з дотриманням обумовлених термінів і наданням необхідної документації.

Проектування ПЛ

      Проектування ЛЕП – найбільш важливий та трудомісткий етап, який закладає основу для будівництва, ремонту або реконструкції повітряних ліній електропередачі. В процесі розробки проекту повітряних ліній електропередачі враховується цілий ряд економічних, технічних, геологічних та геодезичних факторів, а також вимоги ПУЕ (Правила улаштування електроустановок) та інших нормативних документів. І від того, наскільки правильно буде виконано проектування ліній електропередачі, багато в чому залежить надійність майбутньої мережі та витрати на проведення будівельно-монтажних робіт.
      Проектування ПЛ

      Повітряні лінії (ПЛ) є частиною системи електропостачання та забезпечують передачу та розподіл електроенергії.
      До складу повітряної ЛЕП входять:
       · проводи;
       · опори;
       · лінійна арматура, ізолятори, за допомогою яких дроти закріплюються на опорах або на замінюючих їх об'єктах;
       · додаткові елементи забезпечення надійності, захисту і безпеки (пристрої та матеріали грозозахисту, заземлення, ізоляції тощо).

      Проектування КЛ
      У випадках, коли неможливе будівництво повітряних ліній або з метою підвищення надійності або інших факторів, використовуються кабельні лінії.
      До складу КЛ входять:
       · кабель;
       · муфти (з'єднувальні, кінцеві, транспозиційні);
       · додаткові елементи забезпечення надійності, захисту і безпеки (пристрої та матеріали грозозахисту, заземлення, ізоляції, комутації тощо).

      Виконання проекту ліній електропередачі
      При складанні проектно-кошторисної документації враховуються:
       · технічне завдання Замовника (протяжність ліній, їх напрямок, кількість ланцюгів, навантаження і т.д.);
       · кліматичні умови для повітряних ліній (забруднення атмосфери, вітрове навантаження, товщина стінки ожеледі і т.д.);
       · геологічні та геодезичні умови;
       · близькість різних комунікацій і об'єктів уздовж всієї траси.

ТОВ "ПРОЕНЕРДЖІ" займається проектуванням повітряних ліній на напругу 35-750 кВ, кабельних ліній - на напругу 10-330 кВ.

 

 

4 20170712 150346 1